Activiteitenplanning 2020-2021

Inleiding

Stichting Een Hond een Vriend richt zich op de humane en duurzame aanpak van de straathondenproblematiek in Santo Antão. Niet zomaar goedbedoelde losse castratie acties. Samen met de lokale bevolking én autoriteiten hebben we een manier gevonden om de plaatselijke situatie structureel te verbeteren. De situatie structureel verbeteren, dat is onze missie.

Ons uiteindelijke doel is dat de bewoners en de overheden zelfstandig ervoor gaan zorgen dat het eiland mooier wordt voor mens en dier.

Door de uitbraak van Corona is de grote castratie actie van april 2020 noodgedwongen uitgesteld. Een grote domper, omdat er belangrijke activiteiten en gesprekken gepland stonden en een groot team agenda’s had vrije gemaakt, tickets gekocht etc.

Vanwege Corona is het des te meer van belang dat er een oplossing komt. Mensen hebben te lijden onder Corona: er is nauwelijks werk en elke geit die dood gebeten wordt is een economische ramp voor de eigenaar. Honden hebben te lijden onder Corona: toerisme is verdwenen en dus is er weinig voedsel voor honden. De hondenpopulatie moet nu echt verkleinen, op een diervriendelijke en duurzame manier.

Wij hebben daarom onze activiteiten en planning deels aangepast. Zodat op veel kortere termijn de lokale autoriteiten, bevolking en dierenartsen zelf aan de slag kunnen.

Onze hoofddoelen waren en zijn als volgt:

 • 2 keer per jaar reist er een Nederlands team af om circa 600-1.000 zwerfhonden te castreren.
 • Het ondersteunen van lokale dierenartsen om het hele jaar door castraties te kunnen verrichten.
 • Educatie op scholen over het verantwoord omgaan met huisdieren.
 • Het voeren van een bewustwordingscampagne in lokale media.
 • Het opzetten van een lokale werkgroep van stakeholders die het project na drie – vijf jaar zelfstandig gaat dragen.

Onze activiteiten in 2021 om dit te bereiken zijn:

 1. In de gemeente Pául starten we samen met de overheid een tijdelijke castratiekliniek en programma om komend jaar systematisch honden uit de hele gemeente te castreren en bewoners voorlichting te geven. Dit is het voorbeeld voor de 2 andere gemeenten van het eiland.
 2. Beide lokale dierenartsen worden van een minimale inventaris voor hun kliniek voorzien. Inruil daarvoor gaan zij op vaste dagen honden voor het project castreren.
 3. In de gemeente Ribeira Grande en Porto Novo gaan we 1-6 keer met een groep/tweetallen Nederlandse dierenartsen castreren.
 4. We gaan ons nieuwe educatie materiaal inzetten op de basisscholen.
 5. We gaan met de Hogeschool Van Hall Larenstein een RAAKPRO subsidie aanvraag indienen om in 2022 te starten met een meerjarig onderzoek naar het probleem van het vee dat door honden wordt aangevallen.

ad. 1.Tijdelijke castratiekliniek in de Gemeente Paúl

De gemeente Paúl heeft tot op heden het project lokaal het beste gefaciliteerd en is zeer gemotiveerd om het project en de methode binnen de gemeente grenzen verder vorm te geven.

Om deze gemeente daartoe in staat te stellen willen we samen met de gemeente tijdelijk voor de duur van 1 jaar een castratiekliniek openen. Met de gemeente zullen  programmatisch straathonden in de gemeente gecastreerd worden. Ook worden inwoners voorgelicht over de uitgangspunten van verantwoord huisdierbezit.

Deze samenwerking en aanpak is daarmee een goed voorbeeld voor de twee andere gemeenten op het eiland.

De gemeente levert de volgende bijdrage:

 • Castratie locatie voor de duur van 1 jaar (incl gas en licht);
 • Coördinerend medewerker die zaken vanuit de gemeente coördineert en een pro actieve rol heeft bij het opstellen van het programma en de organisatie van de castraties in de verschillende gebieden van de gemeente;
 • 3 ondersteunende medewerkers voor het vangen van honden. Zij ontvangen vangtraining en krijgen vangmateriaal beschikbaar gesteld vanuit um cão um amigo;
 • Noodzakelijk vervoer (zoals van gevangen honden, van personen en materiaal naar castratie locaties anders dan de kliniek)

Een Hond een Vriend zorgt voor de veterinaire bemensing van de kliniek:

 • 4 á 6 keer per jaar bezoekende Nederlandse dierenartsen, individueel of in tweetallen (dus kleinere groepen) én,
 • Om de week castreren de lokale dierenartsen 1 dag in de kliniek
 • 3 dagen per week castreert een tijdelijke buitenlandse dierenarts* in de kliniek
 • Lokale part time coördinator/logistiek medewerker** die onder (digitale) begeleiding van Een Hond een Vriend de castraties en activiteiten in Pául organiseert.

* Neventaken van de buitenlands dierenarts zijn:

 • begeleiding bezoekende Nederlandse dierenartsen
 • vakinhoudelijke ondersteuning lokale dierenartsen
 • input programma en planning Pául

**Neventaken van de lokale coördinator/logistiek medewerker zijn:

 • educatie op de scholen
 • begeleiding bezoekende buitenlandse dierenartsen
 • bewustwordingscampagne, inzet facebook KV
 • werven en inzetten lokale vrijwilligers

Een Hond een Vriend zorgt tevens voor het noodzakelijke materiaal voor de castraties, het materiaal voor het vangen van honden en andere noodzakelijke veterinaire middelen. Een deel hiervan is reeds in de opslag op Santo Antão aanwezig.

De veterinaire zorg vanuit de kliniek beperkt zich tot castraties en eerste hulp. Overige patiënten worden naar de private diensten van de lokale dierenartsen doorverwezen. Het is essentieel om hen niet te beconcurreren, maar samen te werken en hen te ondersteunen in hun bestaan en de opbouw van hun kliniek.

AD 2. Inventaris lokale dierenartsen

De 2 lokale dierenartsen zijn in dienst van het ministerie van landbouw en behandelen dan landbouwdieren. In hun vrije tijd behandelen zij honden en katten. Eén van de dierenartsen heeft sinds kort een zeer bescheiden privé kliniek in de gemeente Ribeira Grande. De andere dierenarts wil in april 2021 een eigen kliniek openen in Porto Novo. Middelen en mogelijkheden zijn er niet om deze klinieken zodanig in te richten dat er op een goed basis niveau veterinaire zorg kan worden geboden en zij daarmee in hun inkomen kunnen voorzien.

Begin 2021 worden beide lokale dierenartsen voorzien van een basis inventaris voor hun privé klinieken. Daarmee kunnen zij betere veterinaire zorg aanbieden.

De inventaris gaan we in Nederland via ons dierenartsnetwerk verzamelen en verschepen. En zal bestaan uit noodzakelijke meubels, apparatuur en disposables. Deels nieuw, deels tweedehands. Deel gekocht en deels gedoneerd.

Als tegenprestatie gaan beide dierenartsen 1 dag per week castraties uitvoeren van zwerf/wilde honden, gemeenschapshonden en honden van eigenaren meteen zeer laag inkomen. Medicijnen, hechtdraad e.d. voor deze castraties worden door het project geleverd. De dierenartsen investeren hun tijd. Die castraties voeren zij deels in hun eigen kliniek uit en deels in de tijdelijke kliniek in Pául.

Hiermee creëren we ook in de gemeenten Ribeira Grande en Porto Novo een structureel aanbod van castraties én zijn de dierenartsen onderdeel van en bekend met het programma in de gemeente Pául. Als dat programma op eenzelfde werkwijze in de gemeenten Ribeira Grande en Porto Novo wordt toegepast, weten zij hoe het werkt.

Dit leidt tot het volgende beeld van de veterinaire zorg en castraties in 2021 op het eiland Santo Antão:

AD 3.Castratieacties Gemeenten Ribeira Grande en Porto Novo

In de gemeenten Ribeira Grande en Porto Novo zullen castraties worden aangeboden tijdens een grote castratie actie met Nederlandse dierenartsen in januari 2021. Daarnaast zullen er 1-6 keer Nederlandse dierenartsen in tweetallen/ kleiner verband afreizen om castraties te verrichten. Ook in Ribeira Grande en Porto Novo.

De twee lokale dierenartsen zullen in hun kliniek (1 in Ribeira Grande en 1 in Porto Novo) structureel (om de week 1 dag) castraties gaan aanbieden aan zwerf/wilde honden, gemeenschapshonden en honden van eigenaren met een zeer laag inkomen.

AD 4. EDUCATIE

Begin 2020 is educatie materiaal ontwikkeld voor de basisscholen van Santo Antão. Er moeten afspraken gemaakt worden over het gebruik en distributie van het materiaal in de lessen van de school op Santo Antão. Hierover heeft Maria reeds contact met het ministerie van educatie. In november 2020 willen we dit met de scholen zelf bespreken en gedurende 2021 invoeren.

Daarnaast zal, in samenspraak met de middelbare scholen en studenten materiaal voor het middelbaar onderwijs ontwikkeld worden. Mogelijk kan de lerarenopleiding van de Thomas More hogeschool uit België hierbij en bij de doorontwikkeling van materiaal voor de basisscholen een rol spelen. Daarover is een verkennend gesprek gevoerd in juli 2020.

Het is de bedoeling dat de coördinator/logistiek medewerker van de tijdelijke kliniek in Pául en lokale vrijwilligers de uitrol van het materiaal en verdere ontwikkeling van de educatiemateriaal voor de middelbare school lokaal verzorgen.

Trekker: Iris

Ondersteuning: Anne, Hannelore

AD 5.Onderzoek

Twee studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein hebben voor hun minor van de opleiding Diermanagement een onderzoeksvoorstel en subsidieaanvraag voor RAAKpro opgesteld. Met dit voorstel voor meerjarig onderzoek wordt de problematiek op het eiland Santo Antão geobjectiveerd en meer gedetailleerd in kaart gebracht. Ook worden oplossingen geformuleerd en uitgetest. In het voorstel wordt uitgegaan van begeleiding/trekkerschap van het onderzoek door het Van Hall én partnerschap in het onderzoek van diverse organisaties uit Kaapverdië, zoals het onderzoeksinstituut van het ministerie van Landbouw UNIDA.

Deadline voor het indienen van het subsidieverzoek en onderzoeksvoorstel is begin januari 2021. Wordt het verzoek gehonoreerd dat kan het onderzoek in 2022 starten. Op dit moment wachten we op akkoord voor de medewerking van het Van Hall.

Financiën

Bovenstaande activiteiten leiden tot de volgende begroting: