Doelstellingen en resultaten

  1. Regelmatige castratieprojecten waarbij we streven naar 100-500 honden per keer
  2. Middelen, tijd en opleiding voor de lokale dierenartsen om structureel castraties aan te bieden
  3. Workshops en educatie op de scholen over verantwoord huisdieren bezit, omgang met thuisloze dieren en de noodzaak van castraties en sterilisatie
  4. Een bewustwordingscampagne over verantwoord huisdierenbezit in de lokale media
  5. Een samenwerking tussen de gemeente, het ministerie, de dierenartsen en lokale vrijwilligers om de knelpunten aan te pakken.

De gemeenten, het ministerie van landbouw, de lokale dierenartsen en vrijwilligers uit de gemeenschap doen al mee! Jij ook?

Samen maken we Santo Antão nog mooier.

Wij kunnen het echter niet alleen, dus alle steun is welkom. Een bijdrage kunt u dan ook overmaken naar NL36BUNQ2035419190 tnv stichting een hond een vriend.

Voor actueel nieuws en alle ontwikkelingen verwijzen wij u naar onze facebookpagina!

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

In april 2019 hebben we een try out gehad in Ponta do Sol waarbij we 117 honden hebben gecastreerd. Lokale vrijwilligers, dierenartsen, gemeenten en het ministerie van landbouw hebben meegeholpen. De lokale bewoners zijn laaiend positief en stonden met hun honden in de rij.

Simone schreef een verslag van haar avontuur met ons in april!

Na het succes van de eerste actie in april is besloten om een tweede grootschaliger castratieactie te organiseren. Met een groter team én op verschillende locaties. In november 2019 is er een groep van 11 vrijwilligers voor twee weken afgereisd naar Kaapverdië om te helpen bij de castraties. Er werden maar liefst 249 honden geholpen.

Naast de vaste reizen worden er ook lokaal dieren gecastreerd door de artsen ter plaatse.

Beleidsplan
We creëren draagvlak voor en kennis over humane en duurzame aanpak van conflicten tussen hond en mens. Indien nodig richten we lokaal een organisatie-structuur in van zowel bewoners als overheden,
die actief betrokken zijn bij deze aanpak. We zorgen voor impulsen en initiëren en ondersteunen faciliteiten om een humane werkwijze toe te passen. De basis van de humane
aanpak is verantwoord huisdieren bezit en castraties waarmee conflicten tussen mens en dier afnemen. Daarmee zijn de honden geholpen én de mensen.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is het verbeteren van dierenwelzijn door middel van het initiëren, ondersteunen en faciliteren van de lokale betrokkenen. Wij doen dat op de onderwerpen veterinaire zorg en castratie & sterilisatie van honden, educatie en bewustwording.